Договір-оферта

Умови про використання інтернет-порталом bizator.net і положення про обробку персональних даних

Угода про користування інтернет-порталом bizator.net

Дана Угода про користування (надалі - Угода) регулює відносини з користування веб-сайтом у мережі Інтернет - Порталом «Бізатор», що розташований за адресою: https://bizator.net (іменованому надалі Портал) і фізичними та юридичними особами (іменованими надалі "Користувач"), які користуються послугами Порталу на умовах, що викладені в цій Угоді.

Дана Угода є публічним договором і, зареєструвавшись на Порталі, а також використовуючи будь-яку послугу з сервісів або скориставшись будь-якою їхньою функціональною можливістю, будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа (далі – Користувач) висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цієї Угоди та зобов'язується дотримуватись їх або припинити використання сервісів Порталу.

У даній Угоді нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

авторське право — особисті немайнові та майнові права, які виникають у автора у зв'язку зі створенням ним твору і охороняються законом;

акаунт — обліковий запис Користувача; контент — інформаційно значуще наповнення інформаційної системи;

конфіденційна інформація - відомості, що знаходяться у власності, використанні та розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб, відносно яких запроваджуються спеціальні обмежувальні умови доступу і розповсюдження. комерційна таємниця - конфіденційна інформація соціально-економічного характеру недержавного значення, що має дійсну або потенційну комерційну цінність для підприємства, стосовно якої запроваджено спеціальний режим забезпечення її конфіденційності і доступу.

логін — алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі;

пароль - секретне слово або певна послідовність символів, призначена для підтвердження особи або її прав;

портал — сайт, що надає користувачу мережі Інтернет різні інтерактивні сервіси, які функціонують в рамках сайту;

посилання — виділений елемент тексту, що дозволяє переміщення до іншої частини та з'єднання з комп'ютерними системами, що зберігають гіпертекстові документи.

1. Загальні положення

1.1. Портал пропонує Користувачу свої послуги (служби) на умовах, які є предметом Угоди, чинна редакція якої знаходиться на Порталі за адресою: https://bizator.net/dogovir-oferta-bizator/. Угода може бути змінена Порталом без будь-якого попереднього повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Порталі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

1.2. Для цієї Угоди та відносин між Користувачем і Порталом, що виникають у зв'язку з використанням сервісів, підлягає застосуванню право України. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

1.3. Користувач та Портал погоджуються підкорятися виключній юрисдикції судів України у будь-яких юридичних питаннях, пов'язаних із виконанням цієї Угоди. Незважаючи на це, Користувач погоджується, що Портал має право застосовувати виключні засоби правового захисту будь-якої юрисдикції.

1.4. Використання сервісів Порталу регулюється чинною Угодою, а також локальними угодами про користування окремими сервісами Порталу.

1.5. Всі програмні продукти захищені законами про інтелектуальну власність і відповідним українським та міжнародним законодавством.

2. Предмет Угоди

2.1. Портал пропонує користувачам доступ до широкого спектру інформації. Всі існуючі на даний момент послуги (служби), а також будь-який розвиток їх або додавання нових є предметом цієї Угоди.

2.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що всі служби надаються «як є» і що Портал не несе відповідальності за жодні затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації.

3. Інформація Порталу

3.1. Вся інформація, розміщена на Порталі є загальнодоступною, окрім тієї, що знаходиться у поштових сервісах Користувача. Загальнодоступною визнається така інформація, доступ до якої здійснюється безперешкодно всіма користувачами через Портал. Під доступом розуміється надання користувачам права публічного перегляду.

3.2. На Порталі відсутня цензура, але при цьому вся інформація, яку Користувач розміщує, повинна відповідати інформаційному напрямку Порталу, нормам етики, моралі, звичаям ділового обороту, а також нормам чинного законодавства.

3.3. Портал може також зібрати, об’єднати і зберегти анонімну інформацію про відвідувачів Порталу, типу хобі відвідувачів, їх інтереси, характер закупівель, уподобань в музиці і т.п. Тоді ці дані можуть використовуватись для моделювання змісту Порталу і оголошень, щоб покращити уявлення відвідувачів про нього. Крім того, Портал може також розділити сукупну інформацію про Користувачів з рекламодавцями, діловими партнерами, спонсорами та іншими третіми особами. Користуючись Порталом Користувач надає свою беззаперечну згоду на вищезазначені дії Порталу. Реєструючись на порталі Користувач надає Порталу, в тому числі - в особі його уповноважених осіб (юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які його представляють та від імені яких укладаються договори з Користувачами), згоду на включення всіх його персональних даних, що містяться на Порталі до бази персональних даних відповідних уповноважених осіб, а також згоду на обробку зазначених персональних даних та їх розкриття третім особам, без отримання від нього додаткової згоди та/або повідомлення, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, трудових, господарських, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, забезпечення ефективної роботи Порталу. Користувач, шляхом реєстрації на Порталі, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних уповноважених осіб Порталу і ознайомлений з метою обробки його персональних даних. Портал може збирати наступну інформацію про Користувача: ім'я, прізвище, по батькові, уповноваженої особи компанії, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування компанії та інше.

3.4. Служби Порталу можуть містити посилання на інші ресурси. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що Портал не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів.

4. Права власності Порталу

4.1. Користувач визнає та погоджується з тим, що служби Порталу і всі необхідні програми, пов'язані з ними, містять комерційну таємницю, яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими законодавчими (в т.ч. міжнародними) актами, а контент, що надається Користувачу у процесі використання служб, захищений авторськими правами, торговими марками, патентами та іншими відповідними законами.

4.2. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати будь-які частини послуг (служб) Порталу, якщо тільки Користувач не має спеціального дозволу, наданого згідно окремої угоди з Порталом. Користувач не може (та не має права дозволяти іншим) копіювати, змінювати, створювати похідні версії, здійснювати викриття технології та декомпіляцію або намагатися іншим способом вилучити вихідний код програмного забезпечення або його частини.

5. Права та обов’язки Користувача

5.1. Користувач має право використовувати сервіси Порталу в межах цієї Угоди. В тому числі:

5.1.1. Користувач має право зареєструвати на Порталі своє підприємство, додавши його в каталог підприємств та/або зареєструватись особисто. Користувач, реєструючись на Порталі здійснює реєстрацію доменного імені субдомену bizator.net і несе особисту відповідальність за порушення авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб з його використанням.

5.1.2. Користувач має право створити з допомогою сервісів та функціоналу Порталу інтернет-сайт або інтернет-магазин та користуватись ним безкоштовно. Також Користувач може придбати додаткові платні функції та послуги відповідно до діючих цін.

5.2. Користувачі Порталу повинні поважати та не порушувати авторські права, права інтелектуальної власності третіх осіб, дотримуватися усталених традицій та етики в мережі Інтернет, не зловживати можливостями Порталу з цілями, що суперечать нормам моралі, етики, звичаям ділового обороту.

5.3. Користувач зобов'язується надавати правдиву, точну і повну інформацію з питань, що пропонуються у реєстраційних картках Порталу (заявки, анкети, і т.п.), і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає неправильну інформацію або у Порталу є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Портал має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача і відмовити Клієнту у використанні своїх служб (або їх частин). Портал залишає за собою право в будь-який момент вимагати підтвердження Користувачем даних, зазначених при реєстрації, і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи, ненадання яких, на розсуд Порталу, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити відповідні наслідки.

5.4. Користувач розуміє та приймає той факт, що за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали («контент»), розміщені для загального доступу або передані в приватному порядку, відповідає та особа, яка цей контент створила або передала. Це означає, що Користувач, а не Портал, повністю відповідає за весь контент, який Користувач завантажує, надсилає, передає або будь-яким іншим способом робить доступним за допомогою служб Порталу. Портал не контролює контент, який передається через його служби, і, отже, не гарантує точність, повноту або якість цього контенту. Користувач розуміє, що, використовуючи служби Порталу, Користувач може побачити контент, що є образливим, негідним або спірним. За жодних обставин Портал не несе відповідальності за контент, створений користувачами його служб. Користувач зобов'язаний ретельно та періодично перевіряти усю інформацію про товари і послуги, які пропонуються від його імені, розміщені на Порталі, і, в разі виявлення невірної інформації, виправити її або, у випадку не можливості виправлення, повідомити про це Портал.

5.5. Користувачі зобов'язані сумлінно виконувати свої зобов'язання перед покупцями (особами, які оформили замовлення відповідних товарів/послуг на Порталі), зокрема Користувачі зобов'язуються: - своєчасно, але не пізніше ніж протягом 3-х календарних днів (якщо не встановлено інше), обробляти відповідні замовлення щодо товарів/послуг користувача, інформація про які розміщена на Порталі; - своєчасно інформувати покупців про неможливість поставки відповідного товару/надання послуги в узгоджені сторонами терміни з обов'язковим зазначенням причин і уточненням строків виконання своїх зобов'язань перед покупцем; - своєчасно розглядати і давати мотивовану відповідь на скарги, претензії та пропозиції покупців, пов'язані з діяльністю Користувача на Порталі.

5.6. Користувач зобов'язується не використовувати Портал для:

5.6.1. розміщення, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію особи;

5.6.2. видавання себе за іншу людину або представника організації чи співтовариства без достатніх на те прав, а також вводити в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких товарів/послуг;

5.6.3. розміщення, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які Користувач не має права робити доступними за законом або згідно з будь-якими договірними відносинами;

5.6.4. розміщення, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які зачіпають будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські та суміжні з ним права третьої сторони, на які Користувач не має права;

5.6.5. навмисного порушення законодавства або норм міжнародного права;

5.6.6. розміщення інформації про товари, які йому не належать, чи послуги, які ним не надаються, при цьому, розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати дану послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

5.7. По завершенні процесу реєстрації Користувач може використовувати вибрані ним логін (унікальне символьне ім'я Вашого облікового запису) і пароль для доступу до персоналізованої частини служб Порталу. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіну і пароля, а також за все, що буде зроблено на Порталі під логіном і паролем Користувача. Портал має право заборонити використання певних логінів. Користувач погоджується з тим, що він зобов'язаний негайно повідомити Портал про будь-який випадок неавторизованого (не дозволеного Користувачем) доступу з логіном і паролем Користувача та/або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Користувач самостійно здійснює безпечне завершення роботи під своїм паролем (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи зі службами Порталу і забезпечує конфіденційність свого пароля доступу до служб Порталу. Портал не відповідає за можливу втрату або псування даних, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.

5.8. Якщо Користувач дізнається про несанкціоноване використання власного логіна та пароля, він повинен негайно повідомити про це Портал на адресу електронної пошти info@bizator.net.

5.9. Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори та врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщуваних від імені Користувача на Порталі матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Порталу у зв'язку з претензіями і позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення матеріалів Користувачем.

6. Права та обов’язки Порталу

6.1. Портал має право наповнювати ресурс інформацією, що отримується з відкритих джерел. Цю інформацію Портал використовує з метою зробити послуги корисними і зручними для Користувача.

6.2. Портал має право стягувати плату за послуги, що надаються, яка регламентується окремими угодами. Порядок проведення оплати, умови зарахування грошових коштів регулюється окремими угодами між Користувачем та Порталом.

6.3. Портал має право проводити профілактичні роботи в програмно-апаратному комплексі Порталу з тимчасовим призупиненням роботи, повідомляючи про це користувачів Порталу в доступній формі. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв у програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з Порталом, або дій третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування Порталу, можливе припинення роботи Порталу без попереднього повідомлення Користувачів.

6.4. Портал залишає за собою виключне право без будь-яких зобов'язань перед Користувачем, з попереднім повідомленням на Порталі, змінювати або припиняти функціонування цього ресурсу або послуг, що надаються на ньому і видаляти (тимчасово або остаточно) дані, надані Користувачем, а також змінювати умови і вартість надання послуг ресурсу.

6.5. У своїй діяльності Портал має справу з матеріалами, створеними третіми особами і розміщеними на Порталі або в мережі Інтернет. Портал не несе жодної відповідальності за: - зміст матеріалів, отриманих Користувачем в результаті використання Порталу; - достовірність інформації, якість товарів, робіт і послуг, що розміщені на Порталі Користувачами; - будь-який прямий або непрямий збиток і втрачену вигоду, навіть якщо це стало результатом використання або неможливості використання Порталу; - наслідки застосування отриманої інформації; - можливу невідповідність результатів, отриманих при використанні, очікуванням Користувача; - відсутність можливості використання Порталу з будь-яких причин; - неможливість зберігання, неточність, неправильне або невчасне надання будь-яких даних та інформації; - наслідки використання інформації для торгових, кредитних і інших бізнес-операцій; - прямі або непрямі збитки, а також будь-які збитки, отримані в результаті використання або неможливості використання Порталу; - несанкціонований доступ до комунікацій Користувача; - дії будь-якої третьої особи щодо Користувача Порталу; за використання Користувачами доменних імен субдоменів bizator.net, зареєстрованих ними, а також за зміст будь-яких матеріалів, що публікуються на сайтах з таким доменним іменем субдоменом bizator.net.

6.6. Портал не гарантує, що: служби будуть відповідати вимогам Користувача та будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; всі помилки в програмах будуть виправлені; інформація і послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням інформації і послуг, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та іншого, отриманого з використанням Порталу, будуть відповідати очікуванням і вимогам Користувача.

6.7. Інформація, що надійшла на Портал, може бути використана Порталом на свій розсуд, з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності.

6.8. Портал має право здійснювати розсилки Користувачам, з будь-яким змістом, що не заборонений чинним законодавством.

6.9. Портал вправі запрошувати у Користувача контактний номер мобільного телефону, для доведення до Користувача певного типу інформації через його мобільний телефон, з метою якісного користування Порталом.

6.10. Скачування будь-якої інформації або матеріалів з Порталу здійснюється на свій страх і ризик. Ви повністю відповідальні за втрату інформації або шкоду, завдану Вашому комп'ютеру внаслідок скачування інформації з Порталу.

6.11. У випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, а саме: зміни в законодавстві, атаки/збої в мережі Інтернет, збої в системі інтернет та/чи хостинг провайдерів та інші обставини, які відбуваються незалежно від волі Порталу і не можуть бути ними відвернені) Портал звільняється від виконання своїх обов'язків на час дії вказаних обставин. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 60 календарних днів, Портал має право, без додаткового повідомлення Користувачів, припинити надання послуг і не несе за такі дії відповідальності.

7. Припинення реєстрації

7.1. Користувач згоден з тим, що Портал залишає за собою право припинити дію логіна/пароля Користувача і видалити будь-яку інформацію при порушенні цієї Угоди.

7.2. Портал також припиняє надавати послуги доступу до своїх платних сервісів, якщо Користувач не здійснив своєчасної оплати за продовження використання платних можливостей Порталу.

8. Прикінцеві положення

8.1. Угода є юридично зобов'язуючою домовленістю між Користувачем і Порталом і регламентує використання Користувачем служб Порталу. Цією Угодою на Користувача покладені такі ж зобов'язання, пов'язані з використанням інших служб, контенту або програмного забезпечення, що належать третій стороні, але розміщені на Порталі.

8.2. Якщо інше не встановлено додатковою угодою між Користувачем і Порталом, всі претензії Користувача, запити, питання, будь-яка інша кореспонденція, повинні направлятися на адресу електронної пошти info@bizator.net.

8.3. Портал зобов'язаний викласти свою позицію з питання, що цікавить і направити свою відповідь за адресою електронної пошти, вказаною в претензії. Не розглядаються анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати користувача на основі даних, наданих ним при реєстрації.

8.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Порталом агентських відносин, відносин дистриб'юторства, відносин зі спільної діяльності, відносин особистого найму, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених окремою письмовою угодою.

8.5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності інших положень Угоди.

9. Правова інформація

9.1. Користуючись цим Порталом, Користувач тим самим підтверджує, що він повністю згоден з даними умовами використання Порталу і зобов'язується їх виконувати.

9.2. Дозволяється копіювати, використовувати або цитувати документи, що знаходяться у відкритому доступі на Порталі, але за умови, що вони будуть використовуватися з дотриманням відповідних положень чинного законодавства, лише з посиланням на сайт, з якого вони були взяті.

 

Далі Положення про обробку персональних даних

 

1. Преамбула

1.1. Цей документ (далі — «Положення») виданий і застосовується адміністрацією сайту www.bizator.net (далі — «Оператор») відповідно до закону № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року.

1.2. Положення визначає політику, порядок і умови обробки персональних даних Оператором, встановлює процедури, спрямовані на запобігання та виявлення порушень законодавства України у сфері захисту персональних даних, усунення наслідків таких порушень, пов"язаних з обробкою персональних даних, та недопущення їх згодом.

1.3. Обробка організована Оператором на принципах:

  • — законності і справедливості;
  • — обробки тільки персональних даних, які відповідають цілям їх обробки;
  • — відповідності змісту і обсягу оброблюваних персональних даних заявленим цілям обробки.
  • — неприпустимість об"єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з цілями, несумісними між собою.
  • — забезпечення точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках — і актуальності стосовно цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів або забезпечує їх прийняття з видалення або уточнення неповних або неточних даних;
  • — зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб"єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних.

1.4. До персональних даних за змістом цього Положення належать: ПІБ, стать, дата народження, сімейний стан, фотографія, рівень освіти, досвід роботи, телефон, e-mail, Skype, ICQ, а також інші дані про суб"єкта персональних даних відповідно до закону № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року.

1.5. Під суб"єктом персональних даних розуміється фізична особа, яка була зареєстрована на сайті Оператора, або особа, яка дала згоду на публічне розміщення його персональних даних на сайті (далі — «Користувач»).

1.6. Згода на розміщення персональних даних може бути надана в будь-якій формі, зокрема в письмовій формі, електронною поштою, що належить Користувачу, або шляхом вчинення конклюдентних дій на сайті Оператора, відтворених в реєстрації на сайті Оператора або в його використанні.

2. Обробка персональних даних

2.1. Під обробкою персональних даних стосовно цього Положення розуміється розміщення Оператором персональних даних Користувача.

2.2. Всі персональні дані, що розміщені на сайті Оператора, розміщені самими Користувачами, що зареєструвалися на сайті, або Оператором, який отримав подальшу згоду від користувачів на розміщення і обробку персональних даних на сайті Оператора.

2.3. Факт реєстрації на сайті Оператора означає повну і беззастережну згоду і прийняття умов цього Положення.

2.4. Відсутність будь-яких претензій або заперечень протягом 15 днів з моменту повідомлення Користувача про факт розміщення його персональних даних на сайті Оператора та надання йому тексту цього Положення або його пряма згода на таке розміщення, виражена в листуванні, здійснюваному з Оператором, свідчить про прийняття умов цього Положення.

2.5. Цілями і задачами розміщення персональних даних є: створення умов для ідентифікації користувачів, збір основних відомостей про них, а також організація мережевого простору для забезпечення можливого укладення угод, обміну інформацією, досвідом.

2.6. Оператор зобов"язаний негайно повідомити про втрату персональних даних Користувача.

3. Доступ до персональних даних. Зберігання

3.1. Персональні дані, розміщені на сайті Оператора, можуть бути доступні невизначеному колу осіб (фізичних і юридичних), що відвідують сайт.

3.2. Персональні дані, вказані Користувачем при реєстрації на сайті Оператора, можуть бути доступні будь-яким співробітникам Оператора, а також іншим особам, які з огляду на покладені на них обов"язки повинні обробляти персональні дані.

3.3. Зберігання персональних даних здійснюється у вигляді електронних баз даних.

4. Права користувачів

4.1. Кожен Користувач має право вимагати видалення його персональних даних з сайту Оператора.

4.2. Оператор зобов"язується видалити персональні дані протягом 3 робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги від Користувача.

4.3. Користувач має право вносити зміни до персональних даних, якщо це не порушує приватних і публічних інтересів.

4.4. Кожен Користувач має право вимагати від Оператора отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних, уточнення персональних даних, їх часткової зміни.

5. Відповідальність. Порядок вирішення спорів

5.1. Оператор і Користувачі несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року.

5.2. Оператор не несе відповідальності за недостовірні дані, розміщені Користувачами про себе.

5.3. Користувач самостійно несе відповідальність за розміщення недостовірних даних про себе, введення в оману третіх осіб щодо своєї особи, відомостей.

5.4. При виникненні суперечок Користувач і Оператор прагнуть до їх вирішення шляхом переговорів.

5.5. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони підлягають розгляду за місцем розташування Оператора.

6. Прикінцеві положення

6.1. Це положення за своїм правовим змістом є публічною офертою, акцепт оферти можливий шляхом вчинення конклюдентних дій, зазначених у пунктах 2.3 і 2.4 цього Положення.

6.2. Оператор має право в односторонньому порядку змінити текст цього Положення. Всі нові зміни будуть поширюватися на правовідносини, що виникають після внесення відповідних змін.

6.3. У всьому іншому, не врегульованому цим Положенням, застосуванню підлягає законодавство України, зокрема закон № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року.